Grafická verzia

Benitim

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kapsdorferová Karin
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Pomoc pri športových tréningoch
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: Pomoc pri športových tréningoch
Príslušný k: Benitim
ID zdrojovej evidencie: 97
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 1.8.2023
Ukončenie činnosti: -