Grafická verzia

"Športový klub Gajary"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lukáček Miroslav
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Vedúci družstva / Tímový manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Športový klub Gajary"
ID zdrojovej evidencie: 1127484
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.8.1995
Ukončenie činnosti: -