Grafická verzia

ABDULLOVÁ Sherin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ABDULLOVÁ Sherin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: TJ Žrebčín Motešice
ID zdrojovej evidencie: 132
Právny titul: zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Začiatok činnosti: 23.2.2023
Ukončenie činnosti: 31.12.2023
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2000)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.1.2000
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.2.2023
Športovec je športovým talentom: Nie