Grafická verzia

ABDULLOVÁ Sherin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ABDULLOVÁ Sherin
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA
ID zdrojovej evidencie: 132
Právny titul: dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Začiatok činnosti: 24.5.2022
Ukončenie činnosti: 31.12.2023