Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kovaľ Kevin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1485462
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.9.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie