Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Jurkovič Tobias
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Športový klub Gajary"
ID zdrojovej evidencie: 1485795
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.9.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie