Grafická verzia

ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Nazarenko Dmytro
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.9.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (15.9.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.9.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie