Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Mináriková Adela
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: volejbal
Odvetvia: plážový volejbal
Príslušný k: VK GAB Senec
ID zdrojovej evidencie: 00008493
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.7.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie