Grafická verzia

TJ Vyšné Remety

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Stripaj Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Vyšné Remety
ID zdrojovej evidencie: 1453405
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.9.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.10.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie