Grafická verzia

Športová škola Galaktikos

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: ŠATÁNEK Filip
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: florbal
Odvetvia: florbal
Príslušný k: Športová škola Galaktikos
ID zdrojovej evidencie: 18463
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.6.2021
Ukončenie činnosti: 30.6.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 21.5.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie