Grafická verzia

Polák Marián, Mgr., M.B.A.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Polák Marián, Mgr., M.B.A.
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: florbal
Odvetvia: florbal
Príslušný k: Športová škola Galaktikos
ID zdrojovej evidencie: 10651
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.6.2020
Ukončenie činnosti: 30.6.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie