Grafická verzia

Školský športový klub TYDAM Košice

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Jančišinová Emma
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: basketbal
Odvetvia: basketbal
Príslušný k: Školský športový klub TYDAM Košice
ID zdrojovej evidencie: 60097
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2023)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 13.5.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie