Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hradiská Gréta
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1489190
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.9.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 25.10.2023
Športovec je športovým talentom: Nie