Grafická verzia

"1. Dart club Brezno"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Salatnaj Ladislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šípky
Odvetvia: šípky
Príslušný k: "1. Dart club Brezno"
ID zdrojovej evidencie: SVK000567
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.9.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie