Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sontag Filip
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1342313
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.9.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 2.4.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie