Grafická verzia

Zelina Matej

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zelina Matej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka o. z.
ID zdrojovej evidencie: 1350629
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.8.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie