Grafická verzia

"Atletický oddiel Akademik TU Košice"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Blanárová Miriam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: "Atletický oddiel Akademik TU Košice"
ID zdrojovej evidencie: 64196
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.7.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie