Grafická verzia

Karate klub Žilina, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Snopková Viktória
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: Karate klub Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: SZKC013242
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.10.2023
Ukončenie činnosti: -