Grafická verzia

TJ Vyšné Remety

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Katarína Mihalovičová
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Vyšné Remety
ID zdrojovej evidencie: 1489746
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.10.2023
Ukončenie činnosti: -