Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Dreveňák Erik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ POĽANA ŠIBA
ID zdrojovej evidencie: 1243822
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.4.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.5.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.3.2019
Športovec je športovým talentom: Nie