Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Banas Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ POĽANA ŠIBA
ID zdrojovej evidencie: 1182316
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.5.2004
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie