Grafická verzia

"Športový klub Lesy"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pitek Lukáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Športový klub Lesy"
ID zdrojovej evidencie: 1265060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.10.2011
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie