Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Prokaj Vladimír
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Športový klub Lesy"
ID zdrojovej evidencie: 1009109
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.7.1992
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.8.2023
Športovec je športovým talentom: Nie