Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Tomko Miloš
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Skaut
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Vyšné Remety
ID zdrojovej evidencie: 1054896
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.5.1992
Ukončenie činnosti: -