Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sepashvili Andria
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
ID zdrojovej evidencie: 1487751
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 17.9.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.10.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 18.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie