Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Varga Márk
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"
ID zdrojovej evidencie: 1490532
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.10.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.10.2023
Športovec je športovým talentom: Nie