Grafická verzia

"Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Tóth Patrik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"
ID zdrojovej evidencie: 1490606
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.11.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.11.2023
Športovec je športovým talentom: Nie