Grafická verzia

1. SC Malacky

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: MOKRIČKA Patrik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: florbal
Odvetvia: florbal
Príslušný k: 1. SC Malacky
ID zdrojovej evidencie: 22723
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.12.2023
Ukončenie činnosti: 30.6.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie