Grafická verzia

ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: VASTUŠKO Sergej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves
ID zdrojovej evidencie: 35530715
Právny titul: zmluva o príprave talentovaného športovca
Začiatok činnosti: 18.2.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (5.4.2017)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 31.3.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie