Grafická verzia

Adámek Lukáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámek Lukáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Plavecký klub ORCA Bratislava
ID zdrojovej evidencie: 646c7c08d0ae8b153214820a
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.6.2023
Ukončenie činnosti: 31.12.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.6.2023)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.6.2023
Športovec je športovým talentom: Nie