Grafická verzia

Adámek Lukáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámek Lukáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5b6935c86729471639d0f74d
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.8.2016
Ukončenie činnosti: 31.12.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (31.8.2016)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 31.8.2016
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.8.2016
Športovec je športovým talentom: Nie