Grafická verzia

Adámek Lukáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámek Lukáš
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Ozvučovateľ / hudobník
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 624fdb7413aab6d04093f2c3
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.4.2022
Ukončenie činnosti: 31.12.2024