Grafická verzia

Adámek Lukáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámek Lukáš
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 63b6a05d97cc9aa7843b6e0d
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.1.2023
Ukončenie činnosti: 31.12.2024