Grafická verzia

LUIGINO.sk

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Štrba Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: LUIGINO.sk
ID zdrojovej evidencie: 42207258
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.2.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (13.1.2015)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 9.9.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.5.2018
Športovec je športovým talentom: Nie