Grafická verzia

1. SC Malacky

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ďuriš Peter
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: 1. SC Malacky
ID zdrojovej evidencie: 1689
Názov funkcie: Člen realizačného tímu
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.7.2023
Ukončenie činnosti: 30.6.2024