Grafická verzia

"Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kecskés Patrik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"
ID zdrojovej evidencie: 1295079
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.1.2024
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 17.1.2024
Športovec je športovým talentom: Nie