Grafická verzia

Viazanko Marián

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viazanko Marián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5b68c2c96729471639d0b91d
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.1.2019
Ukončenie činnosti: 31.12.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (11.1.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.1.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 11.1.2019
Športovec je športovým talentom: Nie