Grafická verzia

Viazanko Marián

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viazanko Marián
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Asistent protokolu
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5d43ff047e48391543c86737
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.3.2016
Ukončenie činnosti: 31.12.2024