Grafická verzia

Viola Tibor

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viola Tibor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: SPORT CLUB Senec
ID zdrojovej evidencie: 65bb31629cb2e66b9ceaf42e
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.2.2024
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.2.2024)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.2.2024
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.2.2024
Športovec je športovým talentom: Nie