Grafická verzia

1. Mestský futbalový klub Kežmarok

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Garnek Marek
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
ID zdrojovej evidencie: 1367579
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.2.2024
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 13.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.2.2024
Športovec je športovým talentom: Nie