Grafická verzia

BOLEDOVIČ Ivan

Športová činnosť

Meno a priezvisko: BOLEDOVIČ Ivan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šerm
Odvetvia: šerm
Príslušný k: Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava
ID zdrojovej evidencie: 83
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.9.2002
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.6.2018
Športovec je športovým talentom: Nie