Grafická verzia

Karabová Martina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Karabová Martina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: RK INLINECENTER, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42109221
Právny titul: zmluva o príprave talentovaného športovca
Začiatok činnosti: 15.3.2010
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (15.2.2018)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno