Grafická verzia

Karabová Renáta, Bc.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Karabová Renáta, Bc.
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: RK INLINECENTER, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42109221
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.6.2010
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (12.2.2018)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie