Grafická verzia

RK INLINECENTER, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Varga Boris
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: RK INLINECENTER, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42109221
Právny titul: zmluva o príprave talentovaného športovca
Začiatok činnosti: 2.4.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.3.2018)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie