Grafická verzia

Wallová Zuzana

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Wallová Zuzana
Druh športovej činnosti: Športový masér
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.8.2018
Ukončenie činnosti: -