Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Koščák Ondrej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"
ID zdrojovej evidencie: 1353853
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.7.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 26.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 29.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie