Grafická verzia

Inline Club Žilina, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Rolková Zlatka
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: Inline Club Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42066981
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.8.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (2.5.2018)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.7.2018
Športovec je športovým talentom: Nie