Grafická verzia

"Bardejov skate crew"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Radvanský Damian
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: skejtbord
Príslušný k: "Bardejov skate crew"
ID zdrojovej evidencie: 50581040
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.11.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (15.1.2018)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 23.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.4.2018
Športovec je športovým talentom: Nie