Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pirschel Matej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"
ID zdrojovej evidencie: 1401028
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.10.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.10.2021
Športovec je športovým talentom: Nie