Grafická verzia

Weil Marcus

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Weil Marcus
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Družstevník Zvončín
ID zdrojovej evidencie: 1411419
Právny titul: zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Začiatok činnosti: 4.9.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.9.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.9.2018
Športovec je športovým talentom: Nie